Tjänster

Desert, Arizona, US

Tjänster

 

Ett framgångsrikt företag ligger ofta långt fram med att attrahera, utveckla och behålla spetskompetens, men det är en omöjlighet att självständigt hantera och bemästra alla kompetensbehov och övriga situationer.

 

Resultsia Consulting erbjuder därför hjälp med interimslösningar för att säkerställa ett företags tillfälliga kompetensbehov genom Interim Management inom försäljningsledning, projektledning och inköpsledning. Tillfälliga behov kan som exempel uppstå vid snabba organisationsförändringar eller i väntan på rekrytering, arbetstoppar, specifika projekt, sjukdom eller föräldraledighet.

 

Vi erbjuder professionell konsulthjälp med erfarenhet och drivkraft att snabbt kliva in i er organisation och projekt med exempelvis befattningar såsom följande:

• Försäljningschef

• Key Account Director / Key Account Manager

• Projektchef / Projektledare

• Inköpschef / Inköpare

• Head of Swedish local representative office, för kommersiell och teknisk support

 

En av specialiteterna är "Swedish local representative office" med hjälp till internationella underleverantörer Tier 1 vid nyetablering i Sverige eller expansion i Sverige för kontakter med den globala svenska OEM inom fordonsbranschen. Både arbetsmässigt och kulturellt finns stor erfarenhet från tillverkningsfabriker och utvecklingscenter i Italien, Frankrike och Tjeckien. Även samarbete har skett med tillverkningsfabriker i Polen, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Schweiz och Brasilien.

Member of the

Scandinavian Automotive

Supplier Association

Resultsia Consulting AB . Stora Åvägen 21 . SE-436 34 Askim . Sweden

Phone: +46 (0) 709 522 206 . E-mail: info@resultsia.com

Säte: Göteborg

Copyright © 2015 Resultsia Consulting AB. All Rights Reserved